تاریخچه شرکت امین صنعت پویا

تاریخچه شرکت امین صنعت پویا

تاریخچه شرکت

تاریخچه شرکت امین صنعت پویا
شرکت امین صنعت پویا با تلاش و همت بی وقفه شبانه روزی کلیه اعضای هیئت مدیره، کارشناسان و کارکنان محترم در تاریخ  1393/06/20 فعالیت تولیدی خود را آغار نمود. با توجه به اینکه مدیران و پرسنل این شرکت جوان هستند ولی بر پایه تلاش و همت بلند مدیران و متخصصان خود که سالها درصنعت روی کشور کار وفعالیت نموده اند، بنیان گذاشته شده است. شرکت امین صنعت پویا، کارخانه تولید شمش روی خود را با بهرورترین تجهیزات و ماشین آلات و پیشرفته ترین تکنولوژی لیچ، تصفیه و الکترولیز و ذوب احداث گردید. شمش روی این شرکت با برند ASP ARAK ZINC با استاندارد های جهانی و کیفیت قابل قبول بین المللی تولید می نماید. این کیفیت و استاندارد جهانی موجب شده است که شرکت امین صنعت پویا بتواند بخش زیادی از محصولات خود را به بازارهای خارج از ایران صادرنماید. ازسوی دیگر شرکت امین صنعت پویا با تعهد به حفظ محیط زیست، حداکثر تلاش و امکانات خود را صرف بهبود مدیریت پسماند های حاصل از تولید خود نموده است. با پشتیبانی مشتریان و همت مدیران و پرسنل خود، شرکت امین صنعت پویا با نفی اعمال مغایر با منافع جامعه از هر منظر نظام مدیریتی خود را بر اساس سلامت ،ایمنی و رعایت محیط زیست و فارغ از هر گونه گرایشات و جهت گیری های سیاسی قرار می دهیم و اطمینان داریم که به رشد و توسعه پایدار و فرصت خدمتگزاری به اقتصاد کشورمان ایران، دست یابیم
Our Offerings
Industries

سالن تولید شرکت امین صنعت پویا


Printing & Packaging

Retail & Trading

Wood & Metalworking

Food & Beverage

Logistics & Distribution

Marine Process & Petrochemical