دولت باید تغييرات پي در پي مقررات ارزي، تجاري و‌ ايجاد ممنوعيت صادراتي را از دايره فعاليت خود حذف کند,.

دولت باید تغييرات پي در پي مقررات ارزي، تجاري و‌ ايجاد ممنوعيت صادراتي را از دايره فعاليت خود حذف کند,.

حسن حسينقلي، رئيس اتحاديه صادرکنندگان فرآورده هاي صنايع و معادن سرب و روي ايران مطرح کرد: دولت باید تغييرات پي در پي مقررات ارزي، تجاري و‌ ايجاد ممنوعيت صادراتي را از دايره فعاليت خود حذف کند,.. سال گذشته شاهد بوديم به‌دليل تاخير در تاييد بسته حمايتي صادراتي و در ادامه در روند تزريق منابع، بخشي از آن به خزانه عودت داده شد دليل آن هم کاملا مشخص بود چراکه روزهاي پاياني سال بود و عملا مشوق‌ها اثر نداشت. قطعا بايد گام‌هاي اصلاح ساختار، در راستاي توسعه فعاليت‌هاي حوزه صادرات انجام شود تا شرکت‌هاي زنجيره تامين و فضاي صادرات تقويت شود. به اين‌موضوع آگاه هستيم که اين کار به زمان زيادي نياز دارد و بايد با برنامه‌ريزي دقيق پيش رود اما شروع برنامه جدي در اين حوزه خود نويدبخش تحولات و پيشرفت است. اخيرا رئيس سازمان توسعه تجارت از تهيه نقشه راه توسعه صادرات متناسب با نقشه راه تنظيم بازار کشور خبر داده است که با همکاري مشترک سازمان توسعه تجارت ايران و موسسه مطالعات و پژوهش‌هاي بازرگاني وزارت صنعت به‌صورت همزمان پيش مي‌رود. اين نقشه راه مي تواند نتايج مثبتي داشته باشد. درخصوص نحوه تشويق حضور در بازارهاي صادراتي، حسن حسينقلي، رئيس اتحاديه صادرکنندگان فرآورده هاي صنايع و معادن سرب و روي ايران پيشنهاداتي را مطرح کرد. حسينقلي عنوان کرد: ما در جنگ اقتصادي هستيم و توليدکننده داخلي از ابتداي سال براساس ارز ?? هزار توماني توليد خود را آغاز کرده، اين در حالي است که با تورم بالايي هم مواجه بوده است. وي افزود: تعيين قيمت پايه صادراتي از جمله مشکلاتي است که صادرکنندگان با آن مواجه بوده و صادرات در بيشتر حوزه ها مانند قير يا سنگ آهن عملا غيرممکن شده است. رفع مشکلات موجود در طرح پيمان سپاري ارزي و برگشت ارز حاصل از صادرات همچنان بلاتکليف مانده و تصميم قطعي مبني بر معافيت برگشت ارز حاصل از صادرات تا سقف يک ميليون دلار گرفته نشده است. وي‌با انتقاد از شرايط توليد کنندگان سرب و روي، افزايش عوارض صادرات را جفايي در حق توليدکنندگان کنسانتره سرب و روي دانست که رفته رفته باعث رکود کاري و از دست دادن اشتغال برخي از آنها خواهد شد. رييس اتحاديه صادرکنندگان سرب و روي افزود: دولت بايد اين موارد را هم از دايره فعاليتهاي خود حذف کند که به اين شرح است، توزيع ارز ترجيحي، ايجاد ممنوعيت صادراتي، تعيين سقف قيمتي و قيمتگذاري بر محصولات، برخورد تنبيهي و تعزيراتي با بنگاههاي توليدي، کاهش ماليات شرکتها و تغييرات پي در پي مقررات ارزي و تجاري. رييس اتحاديه صادرکنندگان سرب و روي افزود: دولت با حذف سياست هاي رانتي، رفع موانع توليد، رفع موانع خودساخته صادرات به عنوان پيشران توليد، تامين نقدينگي واحدهاي توليدي و صادراتي با نرخ بهره و سود پايين و قابل رقابتي شدن با رقباي خارجي و دادن يارانه از سود تسهيلات مي تواند شرايط را براي رونق توليد فراهم کند. بعلاوه اينکه با رفع موانع واردات و برقراري واردات بدون انتقال ارز براي واحدهاي توليدي صادراتي و کاهش سختگيري هاي بيمه و ماليات دولت مي تواند در روال توليد موثر واقع شود